Thursday, December 23, 2021

Cuộc đời của một người thuộc nhóm Trả Nợ Dồn (vì có tên hay ngày sanh bằng các số 4 8 13 17 22 26 và 31).

- Nước mắt của chúng sanh nhiều hơn đại dương -- Kinh Phật.

Nguồn của bài viết: 01 Huỳnh Đạm người lính kế toán tác xạ của tôi - YouTube

Y tên là Huỳnh Đạm, trước 1975 là kế toán tác xạ của một pháo đội 105 ly thuộc tiểu khu Quảng Ngải. 

Hồi y còn nhỏ, cha y theo vợ bé bỏ rơi mẹ và 2 anh em y. Sau đó khoảng năm 1970, mẹ y chết khi xe đò trúng mìn. Trước khi đi lính, vì rớt Tú Tài 1 (rất giỏi Toán), y đi lính pháo binh ở tiểu khu Quảng Ngải. Do có trình độ nên được cấp chỉ huy thương mến.

Sau khi đv tan rả vào tháng 3/75, y đi tù 5 tháng. Sau đó lấy vợ, có 2 con (1 trai 1 gái). Em ruột y vượt biên bị hải tặc chăt đầu, những người sống sót sau đó được tàu Na Uy vớt. Sau khi em chết, y bắt đầu giải sầu bằng rượu. Sau đó vợ y bị ung thư tử cung và chết. 

Y cố gắng đi làm nuôi con. Đứa con trai tốt nghiệp ĐH nhưng lại bị tai nạn xe cộ vào ngày tốt nghiệp. Con gái y lấy chồng nghèo và ở Thác Trị An. Do qua buồn chán vì có tới 4 người thân bị chết, y càng ngày càng nghiện ngập. 

Người viết bài này là một cựu thiếu úy, từng chỉ huy pháo đội của y vào những giờ phút cuối cùng.

Vì thấy cuộc đời y quá thê thảm nên tôi dùng Lý Thuyết Số (LTS) để phân tích tên họ của y.

1/ HUỲNH ĐẠM 

HUỲNH = 56155 = 22 = giữ nguyên.

ĐẠM = 414 = 9 

Cộng lại: 22 + 9 = 31= trả nợ dồn.

2/ Em của y là Huỳnh Đạt.

HUỲNH = 56155 = 22 = giữ nguyên.

ĐẠT = 414 = 9

Cộng lại: 22 + 9 = 31 = trả nợ dồn.

3/ Con của y là Huỳnh Hải Âu.

HUỲNH = 22 = giữ nguyên.

HẢI = 511 = 6

ÂU = 1 6 = 7

Cộng lại: 22 6 7 = 35 = 26 = trả nợ dồn. 

4/ HUỲNH = 22 = giữ nguyên.

THỊ = 451 = 10 = 1

HẢI = 511 = 7

 TRIỀU = 42156 = 18 = 9

Cộng lại: 22 1 7 9 = 39 = 

Qua phân tích trên, tôi thấy gia đình y có 3 người thuộc nhóm Trả Nợ Dồn gồm y, em của y và con trai.No comments:

Post a Comment