Monday, May 24, 2021

Cuộc đời của bà Nguyễn thị Thu Hương, nghệ danh là Ma Sơ Vui Vẻ, qua lăng kính của Lý Thuyết Số hay LTS (Numerology). 

Tài Trần: Bài viết dưới đây hoàn toàn dựa vào kiến thức của tôi về LTS, nghĩa là ko ủng hộ hay chỉ trích MSVV. Tôi chỉ biết MSVV kể từ ngày bà tiếp sức với bà Nguyễn Phương Hằng vạch mặt Võ Hoàng Yên. 


                   

                    Bà sanh ngày 29/10/1971 tại Nam Định.  


1/ Phân tách tên khai sanh hay cúng cơm.

NGUYỄN = 536155 = 25 = 7 

THỊ = 451 = 10 = 1 

THU = 456 = 15 = 6

HƯƠNG = 56753 = 26 = 8

Cộng lại: 7 1 6 8 = 22 = trả nợ dồn.

Sau đây là ý nghĩa của số này.

Sự thần phục - Sự cảnh giác (Submission and Caution)
Số 22 được tượng trưng bởi hình ảnh một NGƯỜI TỐT (Good Man) bị mờ mắt vì sự NGU DỐT (folly) của những kẻ khác, với một túi đeo lưng, đầy những sai lầm. Trên hình vẽ cho thấy người này có vẻ KHÔNG PHÒNG THỦ GÌ trước một con CỌP DỮ đang bắt đầu tấn công hắn. Số này cũng cảnh báo về ẢO TƯỞNG và LỪA DỐI. Nó cho thấy một NGƯỜI TỐT (hoặc thực thể) đang sống trong HẠNH PHÚC và THỎA MÃN, và tin tưởng không có vấn đề gì xảy ra, nhưng thực tế thì không phải vậy. Nó cho thấy một người ĐANG NẰM MƠ, chỉ thức dậy khi nguy hiểm bao quanh hắn, nhưng lúc đó thì QUÁ MUỘN. Nó cảnh báo về những SAI LẦM trong phán đoán, khi đặt lòng tin vào những kẻ KHÔNG ĐÁNG TIN CẬY (those who are not trustworthy). Nếu 22 là ngày sanh, người này nên cẩn thận và luôn cảnh giác hay canh chừng (caution and watchfulness) trong những vấn đề về nghề nghiệp và cá nhân. Điều bắt buộc về nghiệp quả (karmic obligation) đối với người này phải tỉnh táo hơn, phải kiềm chế (curb) sự lười biếng về tâm linh, và phát triển hơn sự năng nổ về tâm linh – để thực hiện khả năng riêng (của mình) nhằm thay đổi sự việc, cũng như để ngăn ngừa sự thất bại bằng cách quyết tâm đạt được sự thành công (by simply ordaining success). Khi trách nhiệm cá nhân này được nhìn nhận, thực hành và cuối cùng được nắm vững, người mang số 22 sẽ làm chủ mọi sự kiện, không còn bị mờ mắt bởi sự ngu dốt của kẻ khác, và sẽ thấy ý tưởng và niềm mơ ước của mình được thực hiện. Bất cứ ai sanh ngày 22 cần phải đọc đoạn nói về số 4 và 8, bắt đầu ở trang 269.

(Dịch từ trang 258-259 của Linda Goodman's Star Signs.

2/ Vì mọi người biết bà qua nghệ danh Ma Sơ Vui Vẻ (MSVV) nên ta cũng phân tách nghệ danh này vì nó cũng tác động lên cuộc đời bà.

MA = 41 = 5 

SƠ = 37 = 10 = 1 

VUI = 661 = 13 = 4

VẺ = 65 = 11 = giữ nguyên 

Cộng lại: 5 1 4 11 = 21.

Ý Nghĩa Của Số 21 - Vuơng Miện của Nhà Thông Thái (The Crown of the Magi)
21 đuợc tuợng trưng/biểu tuợng (is pictured) bởi “Vũ trụ", và còn đuợc gọi là “Vuơng miện của nhà Thông thái". Nó hứa hẹn sẽ có thành công tổng quát, và bảo đảm sẽ có sự thăng tiến, danh dự/kính trọng (honour), phần thuởng, và địa vị cao một cách chung chung (general elevation) trong cuộc sống và nghề nghiệp. Nó cho thấy sẽ thắng lợi sau một cuộc tranh đấu lâu dài (it indicates victory after long struggle), bởi vì “Vuơng miện của nhà Thông thái” chỉ có đuợc sau nhiều thử thách về tinh thần cũng như những thử thách khác về quyết tâm của họ (for the “Crown of the Magi” is gained only after the long initiation, much soul testing and various other tests of determination). Tuy nhiên, nguời hay thực thể này được ban phúc/phù hộ bởi (blessed with) số 21 sẽ chắc chắn có được thắng lợi cuối cùng sau khi vuợt qua mọi thử thách và chuớng ngại (may be certain of final victory over all odds and all opposition). Đây là số rất may mắn do tạo đựoc nhiều nghiệp tốt trong những kiếp truớc (it's a most fortunate vibration – a number of karmic reward).

(Dịch từ sách đã dẫn nơi trang 258).
3/ Bà có ngày sanh ngày 29/10/1971.
Sau đây là ý nghĩa của số này.
Hưởng hồng ân Chúa dưới áp lực (Grace under Pressure)
Số 29 có lẽ là số XẤU NHỨT trong các số. Số này thử thách con nguời hay thực thể - mà nó đại diện - về sức mạnh tâm linh, thông qua những thử thách và nỗi đau khổ, nhắc nhớ (chúng ta) câu chuyện về ông Job trong Kinh Cựu Uớc (trials and tribulations echoing the Old Testament story of Job). Cuộc đời của họ thì đầy rẫy những bất trắc, sự phản bội và lừa gạt (the life is filled with uncertainties, treachery and deception) từ những nguời khác, bạn bè không đáng tin cậy, những nguy hiểm không ngờ (unexpected dangers) - và nhiều nỗi đau buồn và lo âu (and considerable grief and anxiety) tạo ra bởi nguời khác phái. Đó là số của cảnh báo nghiêm trọng (grave warning) trong mọi lãnh vực của đời sống cá nhân và nghề nghiệp. Nếu tên bằng 29, điều tất nhiên là phải đổi tên để bỏ đi tác động xấu nầy, trừ khi nguời đó là kẻ khổ dâm (it’s obvious that the spelling of the name should be changed to lift this difficult vibration, unless one is a masochist).
Nếu 29 là ngày sanh, và do đó không thể tránh đuợc, phải ý thức rằng mình phải cố gắng để giảm bớt và cuối cùng sẽ hủy bỏ, làm vô hiệu/mất tác dụng, hoặc xóa đi nghiệp quả này (conscious effort must be made to dilute and eventually to negate, neutralize, or erase this karmic burden). Nghiệp quả này, trong một chừng mực nào đó (to a great extent), có thể giảm nhẹ bằng cách chọn một cái tên mới có độ tích cực cao (be eased by choosing a new name with a strongly positive compound key number). Xa hơn nữa, nguời nào sinh vào ngày 29 nên làm mọi điều đã chỉ dẫn ở Chuơng 4 liên quan đến Nhân quả và luân hồi.
Trong truờng hợp đặc thù của số 29, cùng đến với nó là tác động thứ cấp của số 11; (số 11) cũng nên đuợc đọc hay xem xét để tìm cách giảm nhẹ nghiệp quả này - hãy nhớ rằng sự phát triển của niềm tin tuyệt đối vào đức hạnh và sức mạnh của Bản ngã (development of absolute faith in goodness and the power of the Self). . . liên tục và mạnh mẽ trau dồi/nuôi duỡng sự lạc quan (the constant and energetic cultivation of optimism). . . sẽ tác động như là một liều thuốc kỳ diệu đối với những vấn đề của số 29.
Cuối cùng, những gánh nặng hay món nợ của ông Job sẽ đuợc lấy đi, một khi ông ta đã học cách chịu hoàn toàn trách nhiệm cho những khó khăn hay khốn khổ của ông, mà không đổ lỗi cho kẻ khác hoặc tìm cách trả thù cho những đau khổ mà ông đã hứng chịu (after all, Job’s burdens were finally lifted, when he had learned to accept full responsibility for his troubles, and not to blame others or seek revenge for the hurts he suffered). Cuối cùng, chẳng những vận số xui xẻo dài lâu của ông đã chấm dứt, ông còn nhận lại đuợc mọi thứ mà ông đã mất (not only did his long bad-luck streak end at last, he was given back everything he’d lost , several times over). Do đó, nếu bạn sanh vào ngày 29, hãy thay đổi tác động của tên bạn bằng một số đầy quyền lực, như số 19; hãy theo guơng ông Job, và chẳng bao lâu bạn sẽ hạnh phúc như - hoặc hạnh phúc hơn - bất cứ ai khác (change the vibration of your name to a powerful number, such as 19, follow Job’s example, and soon you’ll be as happy as - or happier than - anyone else). Thật là thú vị, tên “Job” lại bằng số 10 đầy quyền lực - một tác động khó mà đánh bại (interestingly, the name “Job” equals the powerful compound number 10 - a difficult vibration to defeat)./.
Dịch từ trang 262-263 trong quyển Linda Goodman’s Star Signs.
NHẬN XÉT: Dù bà có tên cúng cơm là Nguyễn thị Thu Hương nhưng do bà có nghệ danh là MSVV nên tên này cũng tác động đến cuộc đời bà. Tuy nhiên bà có định mạng rất xấu do có ngày sanh là 29/10--mà ý nghĩa như trên theo Lý Thuyết Số (Numerology).

San Jose ngày 20 June 2021. 

No comments:

Post a Comment