Saturday, April 17, 2021

 Nhà thờ Notre Dame .

"Đây là một công trình kiệt xuất . Nó quí giá , xây dựng bởi TỔ TIÊN của chúng ta" -- Bà Aime Cougoureux , chủ nhà hàng Ma Bourgogne , một nhà hàng danh tiếng gần viện bảo tàng Victor Hugo. (It's such an exceptional monument. It's precious, made by our ancestors," said Aime Cougoureux, the owner of Ma Bourgogne, a popular restaurant near the Victor Hugo museum) .  

Nhận xét : nếu người Pháp nói như vậy , dân Sài Gòn sẽ nghĩ gì về những công trình cổ đã bị đập phá sau ngày 30.4.75 đến giờ . Hay là "được làm vua , thua làm giặc" !

Chi phí sửa chữa Notre Dame ước tính từ 1 đến 2 tỉ euro .

No comments:

Post a Comment