Saturday, April 17, 2021

 Sai Lầm lớn nhất của chính quyền Cộng Sản là tiêu diệt, tận diệt giới trí thức miền Nam ! Hậu quả là một VN ngu dốt và lạc hậu .

Nguyễn Thanh Tuấn
Bức ảnh nữ biệt động Cao Thị Nhíp,quê Tiền Giang,dẫn đường cho xe tăng của Sư đoàn 10,quân đoàn 3,vào chiếm sân bay Tân Sơn Nhất ngày 30/4/1975,chắc nhiều người vẫn còn nhớ,cho dù đã cách nay gần 41 năm.
Năm 1983,cô Nhíp làm ở Công ty Thương nghiệp tổng hợp Quận 5.Ít lâu sau,người ta thấy cô sống ở thành phố Garden Grove,Nam California, nước Mỹ giẫy chết.
Trước khi cô Nhíp bước lên đất Mỹ khá lâu,vào cao điểm mùa gió mùa ở Biển Đông,một tàu hàng Singapore đã cứu một chiếc thuyền vượt biên đang bị rò rỉ nước,trôi giạt trên biển đã hơn một tuần.64 người tỵ nạn Việt Nam trên thuyền ướt đẫm,đói,khát,và sợ hãi được đưa vào đảo Galang,thuộc Indonesia.Trong 64 người sống sót ấy có Trương Như Tảng,nhà cách mạng Việt Nam cấp cao nhất đào thoát sang Phương Tây Ngày 25 tháng 8 năm 1978.
Trương Như Tảng (sinh 1923) là một luật sư,chính khách Việt Nam,người tham gia thành lập và là bộ trưởng Bộ Tư pháp trong Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam.Sau năm 1975,ông thất vọng với chế độ cộng sản,phải vượt biển đào thoát khỏi Việt Nam bằng một chiếc thuyền.Sau đó ông sống lưu vong tại Paris, Pháp.Theo Hồi ký của một Việt Cộng do chính ông viết thì Trương Như Tảng không phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trích một đoạn đối thoại trong quyển hồi ký
“Người Mỹ :
Nếu CS vào Saigon,thì sẽ bắn giết lực lượng VNCH.Saigon sẽ thành biển máu lửa. Việt Cộng sẽ bỏ tù hết các ông.
Tôi đáp ngay :
- Chúng tôi là dân sự, không chống đối họ thì họ sẽ trọng dụng chúng tôi,nhất là chúng tôi là những chuyên viên về kinh tế,kỹ thuật,có thể phục vụ cho đất nước bất cứ lúc nào cũng được.
Ông Mỹ nói:
- Ông còn ảo tưởng lắm! Người cộng sản có đường lối độc tài của họ,không sử dụng người trí thức đâụ.Họ sẽ tiêu diệt giai cấp bằng cách quốc hữu hóa tài sản của người dân,biến con người thành công cụ sản xuất,nhằm bảo vệ giai cấp lãnh đạo của họ,được gọi là giai cấp công nhân thất học đó.
Tôi có cảm tưởng khinh thường ông Mỹ này,vì tôi cho rằng ông đi tuyên truyền chống cộng như con vẹt. Tôi đáp:
- Xin lỗi ông, tôi không tin!”
41 năm sau,thời gian càng kiên định lời nói của người Mỹ là ĐÚNG !
Hình: Trương Như Tảng, cô Nhíp ngày ấy và bây giờ,
St
Khanh Nguyen


No comments:

Post a Comment