Saturday, March 20, 2021

 Môi trường thuận lợi rất quan trọng

- Trong nguy có cơ.

- Hiểu tức là nhớ lại. 

Có lẽ có bạn thắc mắc tại sao tôi đã "múa rìu qua mắt thợ" khi hay dịch các đề tài về y khoa đầy những thuật ngữ khó khăn? Số là, hồi nhỏ do bị sốt cao ko rõ nguyên nhân ở tuổi 14 và dùng rất nhiều trụ sinh nên tôi đã bị nhiều tác dụng phụ của thuốc này như hư răng, loảng xương, v.v... Thuở đó, tôi gần như đã "lê gót khắp các phòng mạch của bác sĩ giỏi ở SG!". Nhờ vốn tiếng Pháp phong phú nên tôi đã mua sách y khoa bằng tiếng Pháp để tìm hiểu bịnh tật của mình. Cũng nhờ giỏi tiếng Pháp tôi đọc sách y khoa tiếng Anh, bán rất rẻ trong giai đoạn sau khi tôi ra tù năm 1981. (Lúc đó các BS vượt biên rất nhiều nên sách y khoa rất rẻ). Theo tôi nghĩ, những năm sau của VNCH, các bs dùng sách tiếng Anh hơn tiếng Pháp--đặc biệt bs học Y khoa Huế vì toàn thày Tây Đức. Các danh từ y khoa Anh-Pháp gần như giống nhau 100/100 vì đều có nguồn gốc từ tiếng La tinh hay Hy lạp. Ví dụ về một số danh từ y khoa thường gặp: 

- Chữ "intravascular/intravasculaire" gồm intra (bên trong) + vascular/vasculaire (mạch máu), có gốc La tinh "vascularium", nên có nghĩa trong mạch máu.

- Intravenous viết tắt là IV gồm intra (trong) và venous/veineux (tỉnh mạch), có gốc La tin "venarum", nên có nghĩa trong tỉnh mạch. 

- Như chữ "cơ" hay "bắp thịt", Anh và Pháp đều viết là "muscle", gốc từ La tinh "musculus", nếu là tỉnh từ thì gọi là muscular (thuộc về bắp thịt).  Trong chữ "myocardial, gồm myo, gốc Hy lạp "mys" (cơ) + cardial (thuộc về tim) lại có gốc la tinh "cardialis", nên có nghĩa là cơ tim.

Với một ngữ vựng về danh từ y khoa Anh-Pháp như vậy, tôi đã mạnh dạn dịch các bài về y khoa. 

No comments:

Post a Comment