Saturday, March 20, 2021

Sáng sớm ngày 10/3/75,  TĐ 96 BĐQ được trực thăng vận từ Pleiku xuống quận lỵ Buôn Hô, phía bắc của BMT, để chạy bộ khoảng 30 km vào BMT. Khi tới nơi, TĐ gần như án binh bất động, sau đó rút về Phước An:

1/Tiểu đoàn 96 và người tiểu đoàn cuối cùng:

https://youtu.be/JCwUpiHxKV4

2/ Tiểu đoàn 96 Biệt động quân và những diễn biến trong trận Ban Mê Thuột

https://www.youtube.com/watch?v=JdD5m58oXy4&t=335s

3/ Tiểu đoàn 96 BĐQ và trận chiến sau cùng trước khi tan rả:

https://www.youtube.com/watch?v=i7EYpKjjWQo


No comments:

Post a Comment