Wednesday, January 27, 2021

 Mỗi vấn đề đều có giải pháp

- Sanh vì nghề nhưng khổ vì nghiệp. Trước đây tôi được một người quen cho một iPad cũ nhưng còn tốt. Nhiều lần tôi định cập nhựt cho iPad này nhưng ko được. Tôi cũng muốn cài đặt lại (reset) nhưng lại ko biết restrictions passcode. (Đây là một số PIN được cha mẹ tạo ra để kiểm soát việc dùng iPad của con mình). Hỏi người quen thì họ nói ko còn nhớ passcode này! Tôi bèn đặt câu hỏi "can not reset ipad because forgetting restrictions passcode" và tìm được giải pháp ở link bên dưới: Forgot iPad Restrictions Passcode? Here Are Solutions (apeaksoft.com) Sau khi theo đúng sự chỉ dẫn, trong đó có việc nối iPad với iTunes của máy tính, trên iPad đã xuất hiện thông tin sau, hình 1. Nối với máy tính thì trên iTunes hiện thông tin sau: "Unable to activate. Your iPad could not be activated because the activation server is temporarily unavailable. Try connecting your iPad to iTunes to activate it, or try again in a couple of minutes. If problem persist, contact Apple store at: . . . " Tôi vào website này để chat với nhân viên của iPad, lúc đó cũng trên dưới 10 giờ đêm. Sau khi chat rất lâu với một nhân viên cấp dưới, họ đã nhờ xếp giúp dùng. Sau đó, vì quá buồn ngủ vì gần 12 g đêm, tôi ngừng chat và hẹn gặp họ hôm sau. Nhưng tôi rất ngạc nhiên là ngay sau đó iPad đã bắt đầu hoạt động trở lại. Sau khi nối kết với wifi, tôi đã set up như đã làm với một máy mới. Tuy nhiên, do là một ipad cũ, nên HĐH nó cũng chỉ là iOS 12.5.1 . Cũng nhờ vụ này, tôi biết đây là iPad vừa wifi và cellular, nghĩa là nếu có SIM sẽ dùng mọi nơi, mà ko cần wifi. https://www.apeaksoft.com/tips/ipad-forgot-restrictions-passcode.html?fbclid=IwAR2VO7biAmq_E_2DRwGBVygtMbUXhDcYVfMAhZEPTdnWMu0YHU96P_a4fBU#:~:text=As%20a%20result%2C%20you%20can%20reset%20an%20iPad,iPhone%20Data%20Recovery%20to%20customize%20output%20iPad%20data.

No comments:

Post a Comment