Wednesday, October 28, 2020

 Học tiếng Anh bằng thành ngữ

Hôm rồi, tôi thấy câu sau đây trong sách: "the lowlanders who were MORE AT A LOSS in the jungle."
Be at a loss (không biết làm cái gì). Ví dụ: I was at a loss for what to do next. I was at a loss to know to resolve it. I am at a loss to know what to wear.
Nhưng nay có thêm chữ "more" rất khó dịch nên tôi cầu cứu tự điển Reverso và họ cho hai ví dụ sau, xem hình. (Tự điển Reverso là tự điển song ngữ nổi tiếng thế giới).


Tạm dịch
Ví dụ thứ 1: Thưa ông Chủ tịch, tôi ko thể xấu hổ hơn.
Ví dụ 2: Thực tế, những người lập thỉnh nguyện chỉ ra rằng những người cao tuổi thông thường gặp khó khăn hơn khi đối diện với kỹ thuật voice mail.
Nhận xét: qua hai ví dụ trên, ta thấy dịch từ tiếng Anh ra Pháp vẫn dễ hơn từ tiếng Anh ra Việt vì hai ngôn ngữ Anh và Pháp đã từng "sống chung" cả ngàn năm.

No comments:

Post a Comment