Friday, October 30, 2020

 Trại LLĐB GIA VỰC , QUẢNG NGẢI 

I/ Trại LLĐB Gia Vực ở Quảng Ngải.
Ảnh 1: Trại LLĐB Gia vực từng là một đồn Pháp , được LLĐB Mỹ xử dụng từ tháng 1/1962 để bảo vệ dân Thượng Hre sống trong khu vực. Vào năm 1967 lực lượng của trại là 515 dân sự chiến đấu người bản địa (CIDG native - tức người Hre - Tài) tổ chức thành bốn đại đội, hai trung đội viễn thám (combat recon), và một toán TLC dưới sự chỉ huy của Phân đội (Detachment A-103). Sự lẻ loi của trại đã đc nhấn mạnh bởi vị trí của nó gần sông Re, một sông quá nông để di chuyển trong mùa khô nhưng nước chảy như lũ (raging torrent) trong lúc gió mùa (monsoons).
Ảnh 2: Trại GV tỉnh Quảng Ngải là trại ở tận cùng phía nam (southernmost) của Vùng I CT. Lính của trại đi tuần theo thung lũng sông Re về phía bắc thường đụng độ dữ dội (were aggressively screened) với VC vì thung lũng này là hành lang tiếp tế và xâm nhập bắc nam chánh của địch.
Ảnh 3: LL phòng thủ thiếu pháo binh nhưng đã giữ vài khẩu 106 không giựt để phản công khi cần.

Ảnh 4: Hào chiến đấu tại trại GV được tăng cường để chống cối và chống sói mòn do mưa.

Add captionII/ Trại LLĐB Minh Long, Quảng Ngải.
1/ Trại Minh Long đã đc hoàn thành tại một vùng của dân Thượng Hre ở Quảng Ngải trong giữa tháng 11/1966, và phân đội A-108 bắt đầu hoạt động để bảo vệ khu vực này và con đường bộ (overland route) tới trại. Lực lượng trại đã chịu thiệt hại năng trong một nhiệm vụ phản ứng (reaction mission) ngày 6/3. VC kiểm soát đường bộ khiến trại phải dựa vào hai sân bay (cho máy bay thường và trực thăng) để tái tiếp tế. Sau này BTL Mỹ tại VN đã chỉ định LĐ 11 bộ binh của SĐ Americal trông nom trại này (nghĩa là trại gặp nguy hiểm thì cầu cứu LĐ) . Trong ảnh cho thấy trại ML đang đc xây dựng.
2/ Trại đc xây dựng bởi LL Ông Biển của hải quân Mỹ: mọi cơ giới nặng đều đc chỡ tới bằng trực thăng khổng lồ CH-54 để làm sân bay cũng như các công sự giữa đồi núi.
Image may contain: mountain, outdoor and nature
Nga Doan
Share

No comments:

Post a Comment