Thursday, June 25, 2020

Ý nghĩa của số 33 - có sửa chữa"Số này không có ý nghĩa riêng của nó, nhưng có cùng tác động/ý nghĩa của số 24 – nhưng ma lực (magic) của tình yêu, mức độ/phạm vi (extent) của sự độc đáo và sáng tạo, và những hứa hẹn của thành công sau cùng (eventual) về tài chính thì sâu rộng và gia tăng hơn (deepened and increased). Do có số 3 kép, nguời có tên bằng 33 thì may mắn hơn trong mọi mặt (every way) khi dính dáng tới việc hùn hạp/làm ăn hài hòa ở dạng nào đó với nguời khác phái , điều này áp dụng trong nghề nghiệp cũng như những quan hệ lãng mạn và hôn nhân*. Đây là số huởng NGHIỆP QUẢ TỐT TỪ KIẾP TRƯỚC. Nguời mang số 33 đuợc khuyên không nên lạm dụng sự may mắn gây kinh ngạc (astounding luck) này sẽ đến với họ vào một lúc nào đó (sometime) trong cuộc đời khi họ để sự may mắn này làm cho họ luời biếng, tin tuởng quá mức, và cảm giác tự tôn (superiority). Khi tinh thần hài huớc và khiêm tốn (humility) thật sự đi cùng với tác động của số 33, thì số này sẽ là số may mắn một cách kỳ lạ (wonderfully)". /.(Dịch xong lúc 9:50 sáng ngày 31/03/2010 từ trang 206 của Linda Goodman's Star Signs)
.

No comments:

Post a Comment