Thursday, June 18, 2020

Ngày 10 tháng 3 năm 1975, khi sư đoàn 320 cộng sản bắc việt ào ạt tiến vào Ban Mê Thuột, ba trong tỗng số 4 trung đoàn của Sư Đoàn 22 Bộ Binh đã có mặt tại khu vực giữa quận An Nhơn, ngay giao lộ giữa quốc lộ 19 với quốc lộ 1, và phía đông đèo An Khê. Tiểu Đoàn 1 và 2 thuộc Trung Đoàn 47 Bộ Binh, án ngữ đọan đường phía đông dẫn vào đèo An Khê, liên tiếp đẩy lui những cuộc tấn công ác liệt của các tiểu đoàn thuộc trung đoàn 2, 141 cộng sản bắc việt, và đánh bật lực lượng này ra khỏi chiến trường.
Ngày 11 tháng 3 năm 1975, Tiểu Đoàn 3 còn lại của Trung Đoàn 47 Bộ Binh được không vận tới quận Bình Khê, hoàn tất việc chuyễn quân cho toàn bộ Trung Đoàn. Lúc này, Tiểu Đoàn 927 Địa Phương Quân vẫn giữ một số vị trí bên trong đèo, nhưng không còn kiểm soát được trục lộ giao thông qua đèo nữa. Cũng trong ngày 11 tháng 3, quân cộng sản bắc việt tràn ngập vị trí phòng thủ của Tiểu Đoàn 209 Địa Phương Quân; Tiểu Đoàn 218 Địa Phương Quân còn lại với các Đại Đội rải quân quá mỏng để giữ đèo đã bị cô lập hoàn toàn và lâm vào tình huống có thể bị tràn ngập bất cứ lúc nào!
Trung Đoàn 42, Sư Đoàn 22 Bộ Binh với Bộ Chỉ Huy đặt tại Bình Khê, mở những cuộc tấn công về phía tây, dọc theo quốc lộ 19, trong nổ lực nhằm bắt tay với các đơn vị đang bị vây hảm của hai Tiểu Đoàn thuộc Trung Đoàn 47 Bộ Binh.
Ngày 8 và 9 tháng 3 năm 1975, Trung Đoàn 41 Bộ Binh từ Bồng Sơn di chuyễn tới vùng An Sơn trên quốc lộ 19, để bảo vệ tuyến tiếp vận, liên lạc phía tây Bình Khê, và đồng thời bảo vệ an ninh cho căn cứ Không Quân Phù Cát.
Trung đoàn 40 Bộ Binh, trung đoàn thứ tư của Sư Đoàn 22 Bộ Binh, vẫn nằm lại vùng phiá bắc tỉnh Bình Định, án ngữ cửa ngỏ vào thung lũng An Lão, và bảo vệ đèo Phù Ku trên Tỉnh Lộ 506, phía bắc Phù Mỹ.
Tới ngày 11 tháng 3, hai tiểu đoàn 1 và 2 thuộc trung đoàn 2 của cộng sản bắc việt đã bị hoả lực phi pháo của quân ta gây thiệt hại nặng nề. tiểu đoàn 7, thuộc trung đoàn 141 của cộng sản bắc việt cũng bị đánh bật khỏi ngả ba giao thủy cuả hai sông Cồn và sông Đồng Phổ, với hai đại đội gần như bị diệt gọn. Các tiểu đoàn 3 trung đoàn 2 tiểu đoàn 5 trung đoàn 12 của cộng sản bắc việt cũng bị thiệt hại nặng.
Nhưng quân cộng sản bắc việt đã nhanh chóng bổ xung quân số và vũ khí, đạn dược bằng những đoàn xe tải rầm rộ đổ vào vùng thung lũng Vĩnh Thạnh.
Ngày 12 tháng 3 năm 1975, quân cộng sản bắc việt tràn ngập Bộ Chỉ Huy Tiểu Đoàn 218 Điạ Phương Quân cùng một đại đội của Tiểu Đoàn này, mặc dù Trung Đoàn 47 Bộ Binh đã hết sức nổ lực phá vòng vây của Bắc quân để bắt tay với lực lượng diện điạ tử thủ tại đây. Tiểu Đoàn 218 Điạ Phương Quân gom góp những thành phần sống sót của các đại đội, cố thủ tại khu vực phía tây dẫn vào đèo.
Nhưng Đơn Vị này đã bị trung đoàn 12 của cộng sản bắc việt tấn công, tràn ngập vào ngày 17 tháng 3 năm 1975.
Ngày 13 tháng 3 năm 1975, năm tiểu đoàn của cộng sản bắc việt mở những đợt tấn công vũ bão vào vị trí Tiểu Đoàn 1 và 2, Trung Đoàn 47 Bộ Binh, nhưng bị đẩy lui.
Tính từ ngày 4 tháng 3 năm 1975, liên tiếp bốn Tiểu Đoàn Trưởng của Tiểu Đoàn 2 Trung Đoàn 47 Bộ Binh, đã tử trận! Tướng Phan Đình Niệm cho rút Tiểu Đoàn 2, với quân số chỉ còn phân nữa ra khỏi chiến trường, về dưỡng quân và tái phối trí tại hậu cứ Sư Đoàn. Trung Đoàn 47 Bộ Binh với hai tiểu đoàn còn lại bắt đầu mở những đợt tấn công vào vị trí của quân cộng sản bắc việt tại khu vực phía tây dẫn vào đèo An Khê, nhằm bắt tay với lực lượng Điạ Phương Quân còn cố thủ trên đèo.
Nguồn : tháng tư không ánh mặt trời

No comments:

Post a Comment