Tuesday, April 28, 2020

S Ự T Á I S I N H - T H A Y Đ Ổ I
(R E G E N E R A T I O N - C H A N G E)
1/ Số 13 không phải là xấu như nhiều người nghĩ . Người xưa nói rằng ai biết cách xử dụng số này sẽ có được QUYỀN LỰC và sự PHỤC TÙNG từ kẻ khác . Số 13 dính liền đến quyền lực và nếu (quyền lực này) được dùng vào mục đích VỊ KỶ thì sẽ mang sự HỦY DIỆT(destruction) cho chính số đó .
2/ Hình ảnh tượng trưng cho số 13 là bộ xương , là thần chết , tay cầm lưỡi hái , đang tàn sát biết bao con người còn rất trẻ , đang chen lấn , dẩm đạp lên nhau , tìm cách thoát thân , trên một cánh đồng cỏ mới mọc .
3/ Số nầy cũng cảnh báo về chuyện KHÔNG AI NGỜ ĐƯỢC lại sẽ xảy ra .
4/ Số 13 cũng là số của ĐỔI ĐỜI (upheaval) , để cho người ta có thể làm được điều hoàn toàn MỚI - mà trước đó KHÔNG AI LÀM ĐƯỢC . Số này dính liền với thiên tài - cũng như với các nhà thám hiểm - là số phá vở những gì có tính chính thống và những khám phá trên mọi lãnh vực .
* Dịch từ sách Linda Goodman's Star Signs , tr. 197 của Linda Goodman - chiêm tinh gia hàng đầu của Mỹ .

No comments:

Post a Comment