Thursday, April 2, 2020

- Nơi nào mà quyền làm người - gồm quyền được sống (1) và mưu cầu hạnh phúc được tôn trọng - thì nơi đó là quê hương . Ở đó (như nước Mỹ chẵng hạn) khái niệm về tổ quốc và chũng tộc rất mờ nhạt .
- Tự do - bình đẳng - bác ái (Liberté - Egalité - Fraternité) (khẩu hiệu của Pháp) .
- Tự do - độc lập - hạnh phúc : VN coi trọng độc lập hơn bình đẳng . Độc lập làm gì để người dân mất cả tự do và quyền làm NGƯỜI - như hiện nay .
1/ Chu vĩnh Khang , một người nhiều quyền lực nhứt tại TQ (thời GIANG TRẠCH DÂN) vì ông nắm bộ CA và Tư Pháp , nghĩa là việc bắt người , kết tội , giam tù , v.v... đều do ông nắm , với ngân sách còn nhiều hơn bộ QP . Nay ông gần như bị giam lỏng , tay chân/đàn em bị chặt hết . . . bản thân đang bị búa riều dư luận hằng ngày trên báo chí . Ông là HỔ , chứ ko phải là MUỖI , trong cuộc chiến chống tham nhũng tại TQ .
Tuy TQ có chánh sách tầm thực (tầm ăn dâu) đối với VN từ hơn 60 năm (thời họ Mao) nhưng về nội trị , hiện họ có những cái đáng cho ta KHÂM PHỤC . Trong đó có việc ĐÁNH THAM NHŨNG THẬT MẠNH để phần nào đem lại CÔNG BẰNG XÃ HỘI CHO NGƯỜI DÂN TRUNG QUỐC .
2/ Dù khác nhau về ngôn ngữ , chũng tộc , văn hóa , tôn giáo , v.v... con người ở đâu trên trái đất đều đòi hỏi QUYỀN LÀM NGƯỜI , được ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG trong học vấn , việc làm , y tế , xã hội , v.v...
Dưới thời VN bị các ông Tây mắt xanh mũi lõ cai trị , dân VN được NHIỀU PHÚC LỢI hơn bây giờ trong mọi lãnh vực của đời sống .
Bằng chứng : vụ án Nọc Nạn . . . BV săn sóc và chữa trị BN tốt hơn bây giờ . . . hệ thống giáo dục tốt đẹp hơn bây giờ (2), ko bằng giả , chạy trường , chạy chức , v.v.. (gần như guồng máy CP đầu tiên cũa 2 miền Nam Bắc sau 1954 đều do Tây đào tạo) . . . công nhân được quyền đình công , phúc lợi xã hội khá (ba , má , cậu , dì , ông ngoại của tôi đều là công nhân đồn điền cao su của Tây , có trường mẫu giáo , tiểu học , bịnh xá , bảo sanh viện , với BS Pháp và y tá VN) . . . báo chí tư nhân . . . . . không có nạn CCCC . . . và còn nhiều nữa .
Tại sao lại như vậy ? Vì lúc đó người Pháp đã phần nào áp dụng Nhà nước Pháp quyền với thuộc địa của mình .
(1) : gồm tự do ngôn luận , hội họp , không bị đánh đập , tra tấn đến chết , tự do báo chí , v.v...
(2) Nguyễn đắc Kiên , người bị đuổi việc do dâng sớ lên đảng đề nghị một số thay đổi , mới đây đề nghị VN nên áp dụng nền GD dưới thời Pháp) .

No comments:

Post a Comment