Thursday, April 2, 2020

Cách dùng thắng khẩn cấp (emergency brake) khi đậu xe Lexus 1999 .
Để dùng thắng khẩn cấp : dùng chân phải để đạp thắng thường , dùng chân trái để đạp thắng khẩn cấp hay còn gọi là thắng tay (hand brake) .
Để nhả thắng khẩn cấp : dùng chân phải đạp thắng và dùng chân trái để đạp thắng còn lại . Khi bạn bỏ chân trái ra , thắng này sẽ nhả ra .
Luôn nhớ : trước khi rời xe , phải đạp thắng khẩn cấp .
Trước khi lái , nhớ nhả thắng khẩn cấp và đèn báo hiệu hệ thống thắng sẽ tắt (số 19) trên dashboard của xe , hình 1 .

No comments:

Post a Comment