Saturday, March 7, 2020

THANH NIÊN CỘNG HÒA THỜI TT DIỆM .
Cô gái này, ngoài việc dùng võ khí, còn biết dùng bản đồ . Chụp tháng 8/63 . Ảnh 2 : lễ ra mắt lực lượng TNCH , chỉ huy bởi ông Ngô đình Nhu . Hình như tại sân Cộng Hòa , Saigon .
http://www.tranthanhhien.com/…/nien-cong-hoa-thoi-tt-diem.h…


No comments:

Post a Comment