Saturday, March 7, 2020

NIỀM HẢNH DIỆN CỦA PHỤ NỮ VNCH : BIỆT ĐỘI THIÊN NGA VỚI NHỮNG CHIẾN CÔNG THẦM LẶNG .
Sài Gòn trước 1975 , rất ít trộm cướp như bây giờ nhờ Biệt Đội này, gồm những nữ cảnh sát viên giỏi võ nghệ và thành thạo vũ khí ; mặc thường phục , họ lái xe gắn máy vào ban đêm để dụ bọn cướp ra tay để bắt . Ngoài ra , họ xâm nhập vào vùng VC kiểm soát để thu lượm tin tức , v.v.. Họ tạo ra nhiều chiến công ÂM THẦM - ko ai biết ; vì do nhiệm vụ bí mật , gần như họ ít xuất hiện trên báo chí .
H1 : chỉ huy trưởng BĐ Thiên Nga , thiếu tá CS Nguyễn thanh Thủy , trước 75 và sau 13 năm tù .

No comments:

Post a Comment