Saturday, March 28, 2020

TẮT MƯỜI TÍNH NĂNG KHÔNG CẦN THIẾT TRÊN WINDOWS 10 , GIÚP MÁY CHẠY NHANH HƠN .
Thông thường rất nhiều ng thích xài trình duyệt Chrome hay Firefox nhưng trình duyệt Microsoft Edge (của hệ điều hành Windows 10) tiếp tục xuất hiện trên taskbar (thanh tác vụ) .
Muốn trình duyệt này ko xuất hiện hay biến đi , bạn làm như sau .
Gỏ Control Panel , chọn Uninstall a program , Turn Windows features on or off , xem hình 1 . Khi vào Windows Features , bạn có thể uncheck (bỏ chọn) các feature (tính năng) sau đây :
.NET Frame 3.5 và .NET Frame 4.6 , INTERNET EXPLORER (tên cũ của Microsoft Edge) ; khi một hộp thoại hiện ra , bạn chọn Yes .
Bạn tiếp tục bỏ chọn các tính năng khác như Microsoft Print to PDF , Print and Document Services , Remote Differential ... , Windows Powershell 2.0 , Work Folder Client , XPS Services và XPS Viewer .
Tổng cộng là MƯỜI tính năng . CHÚ Ý : NÊN GIỬ LẠI MEDIA FEATURE (GIÚP BẠN XEM DVD) , sau đó nhấp OK , hình 2 ; kế đó chọn Restart now .
Vừa rồi bạn đã vô hiệu hóa (disable) 10 tính năng ko cần thiết của Microsoft , mà vẫn ko ảnh hưởng đến hệ điều hành Windows 10 . Điều này sẽ giúp máy tính chạy nhanh hơn .
Khi mở máy , bạn sẽ thấy trình duyệt Microsoft Edge ko còn nằm trên taskbar nữa .

No comments:

Post a Comment