Saturday, March 28, 2020

Nhân bài viết về giáo dục CĂM THÙ trong chương trình cho tiểu học của ng CS , đăng bởi một FBer .
- Không dối trá và tàn nhẫn không phải là ng CS .
Theo truyền thống , gần như người Mỹ nào cũng biết 3 D và 1 P : Dactylo (đánh máy chữ) , Drive (lái xe) , Dance (khiêu vũ) , và Photography (chụp ảnh) . (Họ lái xe còn giỏi hơn đi xe đạp) . Do vậy , trong chiến tranh VN , mỗi lính Mỹ cũng là 1 phóng viên tài tử . Phần lớn các ảnh về sinh hoạt của dân miền Nam đều do lính Mỹ chụp và rất trung thực , không có sự chỉ đạo từ TUYÊN GIÁO như các ảnh do miền Bắc XHCN hay MTGPMN thực hiện . Tôi xin post 3 hình do lính Mỹ chụp và 2 tấm do tuyên giáo CS thực hiện (do các văn công diễn xuất , ko thể lầm lẫn được , nhìn là biết liền) .
Hàng triệu thanh niên nam nữ của miền Bắc bị "nướng" trong cuộc chiến "giải phóng" miền Nam do bị động viên bởi các ảnh - được dàn dựng công phu bởi tuyên giáo - như tấm ảnh 4 và 5 .


No comments:

Post a Comment