Tuesday, March 24, 2020

CHUỘT VÀ NGƯỜI .
TP Rajasthan , Ấn Độ -- Không phải mọi ng ghét chuột . Có lẽ đền thờ cho chuột duy nhứt trên thế giới là Karrni Mata . Ở đây chuột cống mà tổ tiên hoang dã của chúng có thể bắt nguồn từ tiểu lục địa Ấn Độ và chúng đã học cách phát triển trong các thành phố ; chúng được nghĩ rằng đã đầu thai thành các người kể chuyện (storyteller) và được cho uống sữa và thực phẩm .
Nguồn : NGS tháng 4 2019 .

No comments:

Post a Comment