Thursday, March 12, 2020

Ai sẽ chết và sống sót trong đại dịch này.
Những ai ĐÃ TRẢ HẾT hết nợ đời sẽ ra đi trước và những ai CHƯA trả hết nợ đời sẽ ở lại để trả hết nợ. Lấy VD, phần lớn những ai thuộc nhóm TRẢ NỢ DỒN, nghĩa là sanh các ngày hay tên cộng lại bằng 4, 8, 13, 17, 22, 26 và 31 sẽ SỐNG SÓT trong đại dịch này vì họ phải sống để trả nợ dù họ đang sống trong TỦI NHỤC, HẤT HỦI, KHINH RẺ, v.v... của mọi người.
Hiện nay những người chết phần lớn là người già (trên 70-80 tuổi) hay có các bịnh tiềm ẩn như đái đường, cao huyết áp, béo phì, v.v...

No comments:

Post a Comment