Thursday, March 12, 2020

Vài ảnh về chương trình Hồi Chánh do CP VNCH phát động : rất thành công , số trá hàng chỉ chiếm tỉ lệ rất nhỏ . Sau khi được học chính trị và giúp hội nhập trong 6 tháng , họ trở thành công dân . Phần lớn được QĐ Mỹ tuyển mộ vì họ ko có mặc cảm như khi phục vụ trong QĐ VNCH . Người Mỹ rất quí trọng họ vì họ thông thạo địa hình , biết gở mìn bẫy , v.v... (Số còn lại phục vụ trong QĐ VNCH vì trong tuổi lính , họ được đối xử bình đẳng như mọi công dân VN . Đơn vị tôi phục vụ cũng có 1 số là HCV) .
QĐ Mỹ cho biết , nhờ các HCV này , đã giảm thiểu những chết chóc do mìn bẫy , phục kích , v.v.. Một Thiếu Tá Mỹ cho biết , trong 1 cuộc HQ , đi kế ông là 1 HCV . Trong khi di chuyễn , HCV này đột nhiên xô ngã ông và kế đó là 1 loạt đạn AK-47 quét ngang . Té ra ông đã bị nhắm bắn nhưng nhờ té xuống đất nên vô sự . Người HCV này đã cứu mạng ông vì đã phản ứng nhanh chóng . Sau này , về Mỹ ông đã viết bài nói về vụ này . Mỗi lính Mỹ , chỉ phục vụ tối đa 1 năm ở VN rồi chuyển sang nước khác (Tây Đức , Hàn , Nhựt , hay về Mỹ) . Họ có thể trở lại nếu tình nguyện .
Trong giấy thông hành , có cả tiếng Thái lan vì có quân Thái ở VN
Hình : hcv đang bắn M-60 , uống bia với lính mỹ . Thông hành để hồi chánh

No comments:

Post a Comment