Sunday, February 9, 2020

Hình ảnh về tuần dương hạm New Jersey với đại bác 406 ly , từng tham chiến tại vn . Vì tin tưởng vào những vũ khí này mà nhiều ng Việt , có tôi , đã ngủ mê , khi tỉnh thì quá muộn .
Đặc điểm : trang bị 9 khẩu 406 ly và 20 khẩu 127 ly . Mỗi quả đạn 406 ly nặng từ 862 đến 1.225 kg (TO hơn bom bình thường) và nạp bằng máy và điều khiển bằng máy tính ; bắn xa 38 km , rất chính xác , xem hình ở comment . Mỗi ụ súng nặng 121,5 tấn , gồm 3 khẩu hoạt động độc lập , mổi khẩu dài 20,3 mét ; đc điều khiển bởi 79 thủy thủ . Thông thường , tàu này dùng làm kỳ hạm (flagship) của TL hạm đội vì lớn hơn các chiếc khác . Ngoài chiếc này còn có chiếc Newport News , cũng tham chiến VN và tính năng gần như vậy dù đại bác nhỏ hơn .
No comments:

Post a Comment