Thursday, November 7, 2019



Kinh nghiệm về tâm linh .
A prayer came true (một lời cầu nguyện trở thành sự thật) .
Bài này được tôi viết khoảng năm 1996-98 , và gửi đến các thầy dạy lớp ESL của tôi cũng như một số bạn người Mỹ và Việt nam ; nói về một kinh nghiệm về tâm linh của tôi .
Số là trong lần chuyển tù (từ tỉnh Hoàng Liên Sơn về Hà Nam Ninh) vào cuối 1978 , khoảng 280 tù nhân (mỗi buồng giam 40 tù nhân) lên hội trường để nghe danh sách tù chuyển trại . Tôi đã cầu nguyện xin Trời cho tôi được ở lại trại một thời gian vì đang bị tiêu chảy . (Vì khi di chuyển trong mấy ngày , ngồi chồm hổm trên xe tải , cứ 2 ng tù thì dính nhau bởi 1 còng tay , anh này đi tiểu/ỉa thì anh kia cũng đi theo) .
Lời cầu nguyện của tôi đã được đáp ứng một cách kỳ lạ ; vì chỉ có hai người không có tên trong danh sách chuyển trại đợt đầu : tôi và một anh ở đội khác . Tôi chỉ chuyển trại vào đợt ba , sau đó khoảng hai tuần .
Từ đó tôi bắt đầu biết rằng có một QUÍ NHÂN VÔ HÌNH (invisible benefactor) luôn luôn giúp đở tôi trong khi nguy cấp . Từ đó đến khi qua Mỹ , cũng như mãi đến gần đây , tôi đã nhận thấy các lời cầu nguyện cũa tôi đều được đáp ứng ; nhưng với hai điều kiện (requirement) : đúng đắn (right) và hợp lý (reasonable) ; nếu tôi mong ước trúng số lottery hay cưới vợ đẹp thì không được .
Cũng xin nói thêm , tuy gia đình theo đạo Phật nhưng tôi ít đi chùa lúc còn ở Việt nam ; ở Mỹ 24 năm , tôi đi chùa chưa tới mười lần (dù nhà kế chùa) . Tôi quan niệm "Phật tại tâm , tâm lành tức Phật tại " . Tôi luôn cố gắng thực hiện các lời Phật dạy , đặc biệt là hai đức tánh Từ Tâm và Bố Thí .
Giờ đây , xin các bạn đọc bài viết của tôi .
A prayer came true
Before 1975 , I was an officer of the late Republic of Vietnam Armed Forces . After the fall of Saigon , I was a prisoner of the Communist Vietnam .
In 1977 , I was detained in a prison in the northwestern mountainous province of Hoang Lien Son . This concentration camp is near to the Chino-Vietnamese border . The wardens divided us into 21 groups of “production” (about 40 prisoners each ) .
Around Dec of 1978 , in fear of an imminent Chinese invasion , they decided to transfer us to a prison in the province of Ha Nam Ninh (adjacent to Hanoi) . Belonging to the first stage , my group and seven others assembled in the prison meeting room . I remember that about (40 x 7 = 280 persons were present there) . At that time , I had had troublesome diarrhea .
The wardens began to read the list ; having known this move is an ordeal (two or three days in crammed trucks and each pair of prisoners were tied by handcuffs) , I sincerely prayed .
I entreated God to help me to stay in the camp until the next transfer . After ending the list , they asked if anyone had not been called . At that moment , I surprisingly realized that only two persons (an other prisoner and myself) were not on the list . After this miraculous event , I had enough time to treat the above health problem . I left the camp with the last stage two weeks later .
I always think in the most extreme conditions , in order for our prayers to be answered , they must be RIGHT and REASONABLE . In the future , I shall tell you about my other interesting spiritual experiences .
Ảnh minh họa lấy từ trên mạng : trại tù , ko biết chụp tại trại nào .
Khoảng năm 1976 ở trại Long Giao gần Xuân Lộc , nguyên là căn cứ của trung đoàn 11 thiết giáp Mỹ sau thành căn cứ của một trung đoàn thuộc SĐ 18 VNCH , tụi tôi được chơi volley ball nhân dịp TẾT , chứ ko phải chơi mỗi ngày . Đa số các anh này từng du học tại Mỹ nên biết môn này . Sau khi ăn Tết ở trại tù này , tụi tôi được chuyển ra bắc bằng tàu .
Hình này có thể do một bộ đội chụp và sau đó đó lên mạng .

No comments:

Post a Comment