Monday, November 25, 2019

Tôi yêu quê hương tôi
"GIẢI PHÓNG" XONG, NGƯỜI VIỆT NAM ĐƯỢC GÌ?
(Trích từ phim tài liệu "The Vietnam war")https://www.facebook.com/258083244338526/videos/1453336971479808/

No comments:

Post a Comment