Saturday, October 12, 2019

THEO thông tin này, Naproxen 375 MG là loại thuốc giảm đau cực mạnh có MA TÚY (narcotic). Info này có từ 2015, ko biết còn đúng ko.
Tôi dùng nhiều lần nên biết : nó mạnh hơn Tylenol rất nhiều, đau cở nào, uống vào 15 p là đi vào giấc ngủ sâu. Khi tỉnh dậy bịnh nhân vẫn còn buồn ngủ và sẽ bị bón 2-3 ngày. Theo kinh nghiệm, nó phải có ma túy mới mạnh như vậy. Hiện nay, CP Mỹ kiểm soát các thuốc giảm đau để tránh các biến chứng cũng như lạm dụng.

No comments:

Post a Comment