Thursday, September 5, 2019

SINGAPORE QUA LĂNG KÍNH CỦA LTS
- Trên đời này , ko gì xảy đến một cách ngẫu nhiên, dù đó là một đất nước hay một cá nhân; vì theo LTS, đất nước hay cá nhân đều là thực thể (entity).
Thời gian tôi luôn thắc mắc ko hiểu vì lý do gì mà Singapore lại giàu có và thành công vượt bực như vậy dù TT Lý quang Diệu có tên và ngày sanh ko tốt . Coi kỷ mới biết người thành lập Singapore là Stamford Raffles có ngày sanh rất tốt (06/07/1781, thọ 44 tuổi) và ngày thành lập vùng đất này cũng rất tốt . Như vậy ko có gì là khó hiểu cả .
https://vi.wikipedia.org/wiki/Singapore
Trong bài này nói rõ Singapore thành lập ngày 06 THÁNG 02 NĂM 1819, CÁCH ĐÂY ĐÚNG 100 NĂM ( một ngày cực kỳ may mắn) ; tới năm 1965 , tách khỏi Malaysia.

Người đã khai sanh ra Singapore có tên là Stamford Raffles : ông này có ngày sanh là 06 và chọn ngày 06 là ngày để làm lễ động thổ mảnh đất này; đã khiến một làng chài nghèo khổ trở thành 1 trong những đất nước giàu có nhứt thế giới .
Các ông như Lý Quang Diệu,v.v... chỉ thừa hưởng công lao khai quốc công thần của ông Raffles.
"Raffles declared the foundation of what was to become modern Singapore on 6 February, securing the transfer of control of the island to the East India Company. With much pomp and ceremony, the official treaty was read aloud in languages representing all nations present, as well as the Malay and Chinese inhabitants.
Sultan Hussein Shah was paid Spanish dollars 5,000 a year while Temenggong Abdul Rahman received 3,000 a year, both massive sums at the time, roughly equivalent to £287,000 and £172,000 now.[8][9]".

No comments:

Post a Comment