Wednesday, June 12, 2019

Sợ CS đến độ ko dám đi Pháp ! 
Tôi quen 1 anh bạn , nhỏ hơn tôi vài tuổi , trước 75 học ở trung học danh giá * Jean-Jacques Rousseau (dạy theo CT Pháp và sau nên có tên Lý Quý Đôn)  ở đường Hồng Thập Tự Sài Gòn .
Đã vậy anh lại có cha là người Pháp (mẹ Việt) . Trước 75 , anh làm công chức tại Việt Tấn Xã , bên hông dinh Độc Lập ; nên ko đi tù như tôi .
Sau 75 , vì quá sợ CS , anh ko dám nộp đơn đi Pháp dù có cha là Pháp (lúc đó đã chết rồi) . Anh cũng sợ CS đến độ ko dám xài FB . 
* Phần lớn con các ông lớn của ba xứ Việt-Miên-Lào học trường này trong đó có ông hoàng Sihanouk , v.v...

No comments:

Post a Comment