Wednesday, June 12, 2019

ĐÀN BÒ KHỦNG CỦA VIỆT NAM hay KHI VC "NỔ".
TT Trump nói với TT Phúc : ông đã thấy các trại nuôi bò khổng lồ ở Mỹ ở bang Texas chưa ? 
Phúc : nhằm nhò gì , tỉnh Thanh Hóa chúng tôi có trại nuôi bò khổng lồ nằm sát biển Đông , trại lớn đến nỗi mỗi buổi sáng khi nhân viên mở cổng cho bò ra ngoài ăn cỏ, trong khi con ra đầu tiên đã tới biên giới Việt Lào thì con cuối cùng chưa ra khỏi cổng ! Mà ông biết đấy , tỉnh Thanh Hóa chúng tôi có bề ngang gần 300 km . 
Trump : tôi thuộc loại "nổ văng nhiều miểng" nhưng vẫn phải chào thua ông !

No comments:

Post a Comment