Sunday, January 20, 2019

Dân Việt chỉ giỏi làm khổ hay gạt nhau mà thôi ! 
Vì nhiều VK "NỔ VĂNG MIỂNG KHI VỀ VN : Khiến nhiều cô vợ khi qua Mỹ đã ngậm đắng nuốt cay mà ko dám nói với ai ! 
Có cô qua đây thấy anh chàng tuy làm nghề construction * nhưng lại share phòng , nằm ngủ dưới đất vì ko giường ! Có anh chàng thì ko có nhà , xe cũng ko ! v. v... Trong khi về VN thì "nổ văng miểng" ! 
Do vậy , nhiều cô ở VN , dù làm ca sĩ hay ng mẫu , nghĩa là giàu có nhưng vì ko thích ở VN nên lấy chồng Tây cho chắc ăn vì bọn này KHÔNG NỔ NHƯ DÂN MÍT** TA . Không phải bọn Tây đều tốt hết nhưng tỉ lệ bê bối hay - "nổ văng miểng" như dân Mít ta - rất ít !
* Nghề này rất "hot" ở Mỹ vì lương cao giống như thầu khoán xd ở VN .
** Trước khi Pháp bảo hộ VN , họ gọi dân VN là Annamite (từ chữ Annam) , từ đó dẫn đến chữ "dân Mít" . Cũng như ở Pháp , chữ "bọn Rệp" là tiếng lóng để chỉ dân Á-rập như Ma-rốc , An-giê-ri , Tuy-ni-di , v. V...
Còn tiếp .


https://www.youtube.com/watch?v=hbvGn7GqsZI&feature=share&fbclid=IwAR0nzKN4rC0_h22Tmk8Y4Ol-fX6f0gEyDfbo-UH4toYP4SILarE9Y0BQTbk

No comments:

Post a Comment