Tuesday, November 27, 2018

Cách dùng bàn phím Logitech K380 dùng kỹ thuật Bluetooth .

Rút miếng giấy vàng ở hộp chứa pin để kích hoạt , hình dưới .
 Kế đó , bấm và giữ nút Easy-Switch trong 3 giây : đèn chớp có nghĩa bàn phím sẵn sàng ghép nối (pairing) .

Đèn sáng liên tục trong 5 giây chứng tỏ ghép nối thành công ; nếu đèn chớp chậm chạp , lập lại bước trước .


Nhấp vào Download Logitech Options để khám phá những chức năng và chỉnh sửa bàn phím theo ý mình .

Dưới đây là cách kết hợp các phím để thực hiện một số chức năng - mà bạn thường làm trên bàn phím thường

No comments:

Post a Comment