Thursday, November 29, 2018

ĐÀO GIẾNG CHO KẺ KHÁC UỐNG .
Từ Cheo Reo* và LTL-7B đến số mạng của tôi qua lăng kính của Lý thuyết Số .
* Tỉnh lỵ của Phú Bổn , nơi mà hàng ngàn (hay nhiều hơn) dân và lính VNCH đã chết tan xác vì pháo 130 ly của CSBV khi phải dồn cụt trong tỉnh lỵ này trong lúc di tản trên liên tỉnh lộ 7B (cũng số BẢY) trong những ngày tháng 3/75 .
1/ Tôi phân tách tên tỉnh lỵ này theo LTS .
CHEO = 3 5 5 7 = 20 = 2
REO = 2 5 7 = 14 = 5
Cộng lại : 2 + 5 = 7
Sau đây là ý nghĩa của số 7 .
. . . 
"Từ xưa , số 7 được xem như số của huyền bí , thay mặt cho khía cạnh TÂM LINH (spiritual) của mọi vật - trong khi số 9 , số kết thúc của dảy số , tượng trưng cho khía cạnh VẬT CHẤT (material) của mọi vật . Số zero (0) tượng trưng cho QUYỀN LỰC (power) . Thêm 0 vào số nào , và càng nhiều zero , số càng mạnh thêm . Số 0 cũng được xem như số của VĨNH CỬU (Eternity) có hình con rắn nuốt đuôi của nó .
. . . 
Số 1 tượng trưng cho Đấng Sáng Tạo hay Thượng Đế (God) .
Nếu bạn lấy 1,000, 000 hay bất cứ nào số lớn hơn , chia cho số 7 - bạn có số 142.857 (ko tính số lẻ) , từ xưa được xem là SỐ THIÊNG (sacred number) . Bạn lấy 10 chia cho 7 cũng ra : 1,42857. Tại sao số này là số thiêng : vì khi cộng các số này , bạn sẽ có 27 và rút gọn sẽ bằng 9 . 
Nhận xét : khi bạn lấy số 1 , sự sáng tạo - thêm các số zero (quyền lực) , và chia cho 7 (số của huyền bí và khía cạnh tinh thần của mọi việc) bạn sẽ có số thiêng 142857 , cộng lại bằng 9 (khía cạnh vật chất của cuộc đời) .
Tại sao số 7 tượng trưng cho khía cạnh tâm linh/tinh thần ? Có bảy ngày Sáng Tạo trong Sáng Thế Ký - và Thiên Đàng thứ bảy được nói vài lần trong Thánh Kinh . Bảy nhà thờ - bảy ngai vàng - bảy con dấu - bảy ngày đi bộ chung quanh thành Jericho - và ngày thứ 7 , thành sụp đổ . Có 7 thế hệ từ ngày ra đời của David đến ngày ra đời của Jesus tại Bethlehem .
. . . 
Trong mọi tôn giáo , số 7 tượng trưng cho sức mạnh của tâm linh . Số của sao Hải Dương (Neptune) , chủ của tuổi Song Ngư/Cá (Pisces) là 7 . Cá là biểu tượng của Thiên chúa giáo trong thời Jesus , ngài ra đời trong Thời Đại của Song Ngư trước Thời Đại Bảo Bình (Aquarius) của chúng ta . (còn tiếp) 
. . . 
Dịch từ : Linda Goodman's Star Signs , trang 137-9 .
2/ Nói thêm : Tôi sanh ngày 16 tháng 2 . 16 = 1 + 6 = 7 . Dựa theo tử vi Tây phương , tôi thuộc tuổi Bảo Bình (28/1-18/2) , nghĩa là trùng hợp với thời đại này .
Ngẩm lại quá khứ , tôi đúng là loại người "đào giếng cho kẻ khác uống" , luôn luôn (ko ngừng nghỉ) giúp đỡ người khác , đặc biệt về kiến thức ; do vậy bị nhiều kẻ gọi là "làm việc ruồi bu , làm chuyện bá láp" .
Viết như trên để thấy , ĐỊNH MẠNG đã bắt tôi PHẢI LÀM như vậy , chứ ko phải tôi MUỐN như vậy .
Ảnh 1-2 : gieo hạt giống tới mọi nơi và tưới nước ; hình 3 , sân bay Cheo Reo .

No comments:

Post a Comment