Tuesday, October 9, 2018

Thời khóa biểu hàng tuần của đường bay quốc tế (có hiệu lực từ 4/3/1968 cho tới khi có thông báo khác (giờ địa phương) .

Nguồn : tuần san Saigon Round-Up phát hành năm 1968 tại Sài Gòn .


Gồm các hảng :

1/ AIR VIETNAM
Chú thích : BKK : Bangkok , SGN : Saigon , HKG : Hongkong , VTE : Vientiane/ Vạn Tượng , PNH : Pnom-Penh/Nam Vang , KUL : Kuala Lumpur , SIN : Singapore .2/ CHINA AIRLINES (Trung Hoa Dân Quốc)


3/ AIR FRANCE (Pháp) .4/ Pan American Airways .* Đọc đầy đủ ở : https://en.wikipedia.org/wiki/Air_Vietnam_Flight_706No comments:

Post a Comment