Tuesday, October 9, 2018

Số 32 - ý nghĩa của số này .
SỰ GIAO TIẾP (COMMUNICATION) 
Số kép này có năng lực kỳ diệu để lay chuyển (sway) quần chúng như số 14 , có cùng sự giúp đỡ từ những người có quyền lực cao như số 23 . Cộng vào đó là khả năng tự nhiên để quyến rũ/lôi kéo (charm) với cách ăn nói thu hút như nam châm , và thật rõ ràng tại sao số 32 đôi khi được biết , khi hiện đại hóa biểu tượng của người xưa như "sự rung động của nhà chính khách" . Những phức tạp của quảng cáo , viết lách , ấn loát , radio , và truyền hình , tuy không phải là luôn luôn , nhưng thường thường là một sách mở đối với người mang số 32 , (họ) có khuynh hướng làm việc tốt dưới áp lực . Nhưng có lời cảnh cáo được ghi nhận trong giai điệu có vẻ hạnh phúc này . 32 là số RẤT MAY MẮN nếu người mà nó đại diện giữ vững hay không lay chuyển (inflexibly) những ý kiến và phán đoán riêng của họ trong cả hai vấn đề nghệ thuật và vật chất . Nếu không , những kế hoạch này sẽ bị làm hỏng bởi sự ngoan cố và ngu ngốc của kẻ khác . 
Dịch từ Linda Goodman's Star Signs , trang 264 .


No comments:

Post a Comment