Tuesday, August 21, 2018

Phone LG X ko khởi động (LG X phone won't turn on) .
Có lần một láng giềng nói : phone LG X của tôi ko khởi động , màn hình tối đen .
Đặt câu hỏi "LG X won't turn on" thì có giải đáp :
1/ Ấn và giữ nút Volume Down và nút Power một luợt trong 10 giây hay hơn .
Nếu ko thành công thì .
1/ Ấn và giữ nút Volume Down
2/ Ấn và giữ nút Power trong khi vẫn giữ nút Volume Down
3/ Giữ như vậy trong 10 giây hay nhiều hơn .

No comments:

Post a Comment