Thursday, August 23, 2018
Cuộc tháo chạy bi thảm của quân đội Sài Gòn (Bài 1): Sai lầm không thể cứu vãn


Những đoàn xe khổng lồ tháo chạy khỏi Cao nguyên
 Một binh sĩ VNCH gục đầu chán nản
Khu vực trung tâm Kontum nhìn từ máy bay đầu năm 1975
Một đoàn xe tăng VNCH tìm đường rút quân
Tình hình hỗn loạn không kém tại các phi trường  
Mời bạn đọc đón đọc tiếp kỳ sau.

No comments:

Post a Comment