Tuesday, June 5, 2018

VNCH là một Người Tốt bị mờ mắt vì sự ngu dốt của những kẻ khác . . .Y không phòng thủ gì trước cọp dữ (như CSBV) đang bắt đầu tấn công hắn . . .Y đang sống trong hạnh phúc thỏa mãn , và tin tưởng không có vấn đề gì xảy ra . . .giống một người đang nằm mơ , chỉ thức dậy khi nguy hiểm bao quanh hắn , nhưng lúc đó thì quá muộn . . .Y đã sai lầm trong phán đoán , khi đặt lòng tin vào những kẻ không đáng tin cậy (như Nixon , Kissinger , v.v...) .“ 

No comments:

Post a Comment