Saturday, June 9, 2018


TC trang bị cho người lính CSVN từ đầu đến chân chưa kể vũ khí như : tăng T-54 , pháo 130 ly , xe Molotova , máy truyền tin , v.v... Bọn tù chúng tôi và cai tù đều dùng đồ TC : từ quần lót đến áo mưa , áo lạnh , lương khô 701 . . . Trong các HTX nông nghiệp , các nông cơ đều Made-in-China . 
Tóm lại , nếu ko có công ơn trời biển trên của TC , CSBV ko thể xâm lăng miền Nam . Cũng vì vậy mà CSVN chấp nhận làm nô lệ cho TC .

No comments:

Post a Comment