Thursday, May 3, 2018

Monday, December 12, 2011


TÌNH HÌNH CHIẾN SỰ TẠI TỈNH LONG AN TRONG THÁNG 4.1975 .

NGUỒN : 1/ VIETNAM FROM CEASE-FIRE TO CAPITULATION (VN TỪ NGƯNG BẮN ĐẾN ĐẦU HÀNG) CỦA ĐT WILLIAM E. LE GRO , TỪNG CHỈ HUY VĂN PHÒNG TÙY VIÊN QUÂN SỰ MỶ/DEFENSE ATTACHE OFFICE (DA0) TẠI SÀI GÒN TỪ THÁNG 12.1972 TỚI 29.4.1975 . 
2/ FINAL COLLAPSE CỦA ĐẠI TƯỚNG CAO VĂN VIÊN .

THƯA CÁC BẠN ,
      TRƯỚC ĐÂY , TRÊN BLOG NÀY , CÓ HAI BÀI MÔ TẢ VỀ TRẬN ĐÁNH CỦA TR.Đ 12/7 BỘ BINH TẠI LONG AN . BÀI THỨ NHỨT  CỦA PARIS-MATCH PHỎNG VẤN ĐT ĐẶNG PHƯƠNG THÀNH , CHỈ HUY TR.Đ. NÀY VÀ BÀI THỨ HAI CỦA TRUNG TÁ TRẦN VĂN LƯU (ĐỒNG KHÓA THIẾU SINH QUÂN VỚI ĐT THÀNH) . LÀ MỘT NGƯỜI NGHIÊN CỨU THEO KHOA HỌC , TÔI VẨN CHƯA VỪA LÒNG VỚI NHỬNG THÔNG TIN CỦA  HAI BÀI TRÊN . NAY , DỰA THEO HAI NGUỒN TRÊN ĐÂY  , TÔI CÓ THÊM MỘT SỐ THÔNG TIN MỚI VỀ TR.Đ 12/7 BB VÀ LỰC LƯỢNG CỦA TK LONG AN TRONG TRÂN CHIẾN BẢO VỆ QL 4 TRONG THÁNG 4.75 . HÓA RA , ĐPQ CỦA TK NÀY TRONG NHIỆM VỤ BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC , CỦNG ĐẢ LẬP NHIỀU CHIẾN CÔNG KO THUA KÉM CÁC ĐƠN VỊ CHỦ LỰC QUÂN .

. . .MỘT TRẬN ĐÁNH QUAN TRỌNG ĐẢ XẢY RA TẠI LONG AN , KHI SĐ 5 CSBV , DI CHUYỂN TỪ TỈNH SVAY RIENG , CAMBODIA , ĐẢ XỬ DỤNG TR.Đ.275 TẤN CÔNG GẦN TÂN AN VÀO NGÀY 9.4 .1975 . ĐPQ TỈNH LONG AN ĐẢ CHỐNG TRẢ MẢNH LIỆT VÀ ĐC TIẾP VIỆN BỞI TR.Đ 12/7 BB . VỚI TỔN THẤT NHẸ , TĐ 2/12 ĐẢ HẠ TRÊN 100 LÍNH CỦA TR.Đ 275 , BUỘC VỊ TƯ LỊNH CỦA HỌ PHẢI XIN VIỆN BINH . NGÀY KẾ , BẮC QUÂN ĐẢ TẤN CÔNG PHI TRƯỜNG CẦN ĐÓT ? TẠI TỈNH LỴ TÂN AN VÀ , SAU KHI CẮT ĐỨT QL 4 , ĐẢ BỊ ĐẨY LUI VỚI TỔN THẤT NẶNG BỞI ĐPQ CỦA LONG AN . TRONG HAI NGÀY SAU ĐÓ/SUBSEQUENT , BA TĐ ĐPQ 301 , 322 VÀ 330 CỦA LONG AN ĐẢ ĐỤNG ĐỘ DỬ DỘI , HẠ TRÊN 120 ĐỊCH QUÂN VÀ BẮT SỐNG 2 . TRONG KHI ĐÓ , TR.Đ 12/7 BB , ĐÁNH NHAU VỚI HAI TR.Đ. CỦA SĐ 5 CSBV , HẠ TRÊN 350 VÀ BẮT SỐNG 16 . BỘ TTM ĐẢ ĐƯA 1 TĐ CỦA SĐ 22 BB – VỪA MỚI ĐC HỒI PHỤC – VÀO VÙNG NÀY VÀO NGÀY 12.4 VÀ SAU ĐÓ THÊM 2 TĐ . ĐỂ THỐNG NHỨT CHỈ HUY , BỘ TTM ĐẢ ĐIỀU CHỈNH RANH GIỚI CỦA QK 3 VÀ 4 , GIAO CHIẾN TRƯỜNG TÂN AN CHO QK 4 .
. . . Ở PHÍA TÂY CỦA SÀI GÒN , MẶC DÙ CÁC LỰC LƯỢNG DIỆN ĐỊA (ĐPQ VÀ NQ) VÀ TR.Đ.12/7 BỘ BINH VẨN GIỬ ĐC LONG AN , PHÁO BINH CSBV ĐẢ TỚI GẦN SÀI GÒN ĐẾN ĐỘ PHÁO KÍCH VÀO ĐÀI RADAR PHÚ LÂM BẰNG HỎA TIỂN 122 LY NGÀY 18.4 . HAI DẢY NHÀ CHỨA GIA ĐÌNH BINH SỈ Ở ĐÀI NÀY BỊ PHÁ HỦY . CUỘC TẤN CÔNG NÀY CHỈ CÁCH PHI ĐẠO CỦA TÂN SƠN NHỨT VÀ VP TÙY VIÊN QUÂN SỰ /DAO CÓ 7 KM , NÓI LÊN SỰ ĐE DỌA NGHIÊM TRỌNG CHO SG .
     TẠI TỈNH LONG AN , SĐ 5 CSBV TIẾP TỤC TẤN CÔNG MẠNH DỌC THEO RANH GIỚI CỦ GIỬA QK3 VÀ 4 , NHƯNG NGÀY 15.4 ĐẢ BUỘC PHẢI RÚT VỀ TÂY BẮC .TR.Đ 12/7 BB ĐẢ GÂY TỔN THẤT NẶNG CHO TR.Đ. 6 VÀ 275 CSBV GẦN TỈNH LỴ TÂN AN . VÀO LÚC NÀY , NHỬNG ĐV NHỎ , TRANG BỊ YẾU CỦA 2 TR.Đ. 41 VÀ 42/22 BB – ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN HỒI PHỤC – ĐC TRIỂN KHAI TẠI BẾN LỨC VÀ TÂN AN . NHƯNG ĐỊCH QUÂN NGÀY CÀNG MẠNH . CÁC ĐV BẮC QUÂN CÓ MẶT TẠI LONG AN VÀ TÂY NAM HẬU NGHỈA GỒM NĂM SĐ : 3 , 5 , 8 VÀ 9 VÀ 27 ĐẶC CÔNG . THÊM VÀO ĐÓ , TR.Đ. 262 VÀ LĐ 71 PHÒNG KHÔNG ĐẢ CÓ MẶT TẠI RANH GIỚI LONG AN-HẬU NGHỈA . 


CÁC ĐƯỜNG MÀU XANH LÀ NĂM MẶT TRẬN BẢO VỆ SÀI GÒN : BÌNH DƯƠNG Ở PHÍA BẮC , BIÊN HÒA Ở PHÍA ĐÔNG BẮC , QL-15 Ở PHÍA ĐÔNG NAM , LONG AN Ở PHÍA TÂY NAM VÀ CỦ CHI Ở PHÍA TÂY BẮC .
CÒN THEO QUYỂN FINAL COLLAPSE CỦA ĐT CAO VĂN VIÊN THÌ :

TÌNH HÌNH TẠI QK 4 .

      TƯƠNG PHẢN VỚI 3 VÙNG CÒN LẠI , TÌNH HÌNH TẠI QK 4 ĐẢ TƯƠNG ĐỐI YÊN TRỪ NHỬNG TRẬN ĐÁNH LIÊN TỤC NHƯNG KO CÓ TÍNH QUYẾT ĐỊNHGIỬA SĐ 9 VÀ CÔNG TRƯỜNG 5 CỦA CSBV TẠI KHU BIÊN GIỚI GIỬA KIẾN TƯỜNG VÀ SVAY RIÊNG , CAMBODIA . ĐỊCH QUÂN PHẦN LỚN NHẮM VÀO CÁC TIỀN ĐỒN CỦA ĐPQ VÀ NQ , ĐẶC BIỆT Ở CHƯƠNG THIỆN VÀ KIÊN GIANG . NHƯNG GIỬA THÁNG 3 1975 VÀ TIẾP TỤC ĐẾN ĐẦU THÁNG 4 , ĐỊCH ĐỘT NGỘT GIA TĂNG CÁC CUỘC TẤN CÔNG . GIỜ ĐÂY , HỌ LẠI NHẮM VÀO CÁC CƠ SỞ TIẾP VẬN CỦNG NHƯ CÁC TIỀN ĐỒN ĐPQ DỌC THEO QL4 , CON ĐƯỜNG HUYẾT MẠCH TỪ SG XUỐNG VÙNG CHÂU THỔ .
      SAU MỘT THỜI GIAN DÀI BỔ SUNG QUÂN SỐ VÀ TRANG BỊ , CÔNG TRƯỜNG 5 TIẾN VÀO KHU PHÍA TÂY BẮC TÂN AN , VÀ TẤN CÔNG QUẬN LỴ THỦ THỪA , DO ĐPQ VÀ NQ BẢO VỆ , XEM BẢN ĐỒ SỐ 11 . ĐỊCH MƯU TOAN , NẾU CHIẾM ĐC THỦ THỪA , SẺ CẮT QL 4 ĐOẠN GIỬA TÂN AN , TỈNH LỴ CỦA LONG AN , VÀ PHÚ LÂM , NGOẠI Ô CỦA SG ; CỦNG NHƯ NGĂN CHẶN SĐ 7 TIẾP VIỆN CHO SG . NHƯNG ÂM MƯU ĐẢ BỊ BẺ GẨY ; LỰC LƯỢNG TẠI THỦ THỪA ĐẢ ĐẨY LUI ĐỊCH QUÂN VÀ GÂY CHO ĐỊCH NHIỀU THIỆT HẠI . MỘT MỦI TẤN CÔNG CỦA ĐỊCH NHẰM VÀO QUẬN LỴ BẾN TRANH , NHƯNG TẠI ĐÂY LẦN NỬA , CUỘC TẤN CÔNG BỊ BẺ GẨY BỞI LỰC LƯỢNG PHỐI HỢP CỦA SĐ 7 VÀ 9 BB . SAU MỘT NGÀY GIAO TRANH , ĐỊCH PHẢI BUỘC RÚT LUI , ĐỂ LẠI GẦN 200 XÁC VÀ HÀNG TRĂM VỦ KHÍ , BAO GỒM ĐẠI BÁC VÀ SÚNG PHÒNG KHÔNG . KHOẢNG 20 ĐỊCH QUÂN BỊ BẮT . MỘT NÚT CHẬN KHÁC CỦA ĐỊCH Ở NAM TÂN AN VÀ KHU VỰC BẾN TRANH ĐẢ ĐC DẸP TAN . KẾT QUẢ , LƯU THÔNG TRỞ LẠI BÌNH THƯỜNG TỪ SG ĐI MỶ THO . . .

No comments:

Post a Comment