Sunday, April 1, 2018

MỘT SỐ ẢNH VỀ CĂN CỨ PHAN RANG .


MÁY BAY F-4 MỚI ĐẾN ĐANG VÀO CHỖ ĐẬU , LÓT BẰNG VỈ NHÔM AM-2 , KHÔNG PHẢI BẰNG PSP . VÌ PHAN RANG ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ MÁY BAY HẠNG NẶNG ĐÁP XUỐNG , MÀ VỈ SẮT PSP KHÔNG CHỊU NỖI 
CHỖ NÀY CÒN XÀI VỈ PSP 
CHỖ NÀY ĐÃ LÓT BẰNG VỈ NHÔM AM-2CÁC CÔNG NHÂN LÀM VỆ SINH TRONG SÂN BAY PHAN RANG 

Bản đồ Tam Biên 

No comments:

Post a Comment