Sunday, April 1, 2018

Trời vẫn còn phù hộ dân tộc Hàn khi 2 cựu thù này (Nam và Bắc Hàn) đã thực sự hòa hợp hòa giải dân tộc (ko còn nghi ngờ lẫn nhau) . Không biết chừng nào nhà cầm quyền VN thực sự hòa hợp hòa giải với người Việt hải ngoại ? Hình : lãnh tụ BTT chụp 
chung với đoàn văn nghệ NH .

No comments:

Post a Comment