Friday, March 2, 2018

Ngày 10/3/69 , thiếu tá Fisher đáp xuống phi đạo của trại LLĐB Asau , đang có VC , để cứu đồng đội .CHIẾC A1-H SKYRAIDER CỦA THIẾU TÁ FISHER ĐƯỢC TRIỂN LẢM CHO CÔNG CHÚNG 

TRẠI LLĐB ASHAU THUỘC TỈNH THỪA THIÊN , NẰM GẦN TỈNH QUẢNG NAM .

No comments:

Post a Comment