Saturday, December 9, 2017

Đinh La Thăng sanh ngày 10.4.1960 . 
I/ Tôi phân tích tên y theo LTS .
ĐINH = 4 1 5 5 = 15 = 6
LA = 3 1 = 4
THĂNG = 4 5 1 5 3 = 18 = 9 
Tổng cộng : 6 + 4 + 9 = 19 .
Ý nghĩa của số 1 9
Vua của Thiên Đình (The Prince of Heaven)
19 là một trong những số rất may mắn và thuận lợi (favorable) . Số này được tượng trưng bởi Mặt Trời ,và còn được gọi là Vua của Thiên Đình bởi vì nó chỉ ra sự thắng lợi trên tất cả những thất bại và thất vọng (disappointment) tạm thời . Số này ban cho người và thực thể (entity) mang số này với tất cả quyền lực của số 10 , mà không chịu sự nguy hiểm của lạm dụng vốn có trong số 10 . Số này sẽ hứa hẹn hạnh phúc và thành đạt (fulfillment) – là thành công trong mọi việc kinh doanh/mạo hiểm (ventures) cũng như trong cuộc sống cá nhân . Dỉ nhiên , nếu tên của bạn bằng 19 , số này phải được xem xét cùng với ngày sanh , có thể là một số không may mắn . Không có gì là hoàn hảo trên đời này , nhưng dù cho con số kia có ảnh hưởng tiêu cực đi nữa , số 19 sẽ giúp mọi việc của bạn trở nên dễ dàng và hóa giải tối đa bất cứ tác động tiêu cực nào - do con số kia mang lại , mà bạn sẽ gặp trên đường đời .
II/ Do y có ngày sanh là 10/4 nên y chịu tác động của số 10 mà nội dung chánh là "lên voi xuống chó" .
Ý nghĩa của số 10
Bánh xe Định Mạng (The Wheel of Fortune)
Số 10 được tượng trưng bởi Isis và Osiris . Số của thăng trầm , tùy theo ước muốn cá nhân . Sự việc có thể tốt hay xấu , tùy theo hành động đã chọn . Số 10 có thể kích thích (arousing) những đáp ứng (responses) quá mức trong tình yêu hoặc thù hận – kính trọng hay sợ hãi . Không có biên giới rõ rệt giửa danh dự và tủi nhục . 10 là tượng trưng của Tình yêu và Ánh sáng , có thể tạo ra tất cả những gì bạn có thể tưởng tượng hoặc hình dung (imagined) . Hãy tưởng tượng (image) một điều gì đó và ra lịnh/quyết định (ordain) , nó sẽ thành hiện thực (materialize) . Quyền lực để bày tỏ những quan niệm có tính sáng tạo ( creative concepts ) trở thành thực tế là cố hửu ( inherent ) , nhưng quyền lực này phải được dùng với sự khôn ngoan , bởi vì quyền lực của sự sáng tạo tuyệt đối này cũng chứa đựng quyền lực đối nghịch ( polarity power) của sự hủy diệt tuyệt đối . Tự làm chủ mình (self-discipline) và lòng thương người vô hạn (infinite compassion) phải đi kèm quyền lực thứ nhứt để tránh thảm kịch của quyền lực thứ hai . Kỷ luật (Discipline) phải đi trước Thực thi quyền hành (Dominion) . Bất hạnh thay , một số người thuộc nhóm 10 đã không thực hiện được quyền lực đầy tiềm năng này , và kết quả là đã ấp ủ (harbor) những cảm xúc thất vọng khó lay chuyển (deep-seated) , đã làm cho họ cảm thấy không thỏa mản (unfulfilled) , và thỉnh thoảng đã bày tỏa sự hơi hảnh diện và kiêu căng để che dấu những cảm giác tự ty không cần thiết . / .

No comments:

Post a Comment