Saturday, December 9, 2017

THƯ NGỎ GỬI CÁC QUAN THAM CSVN và gđ của họ đang sống tại Mỹ (trong đó có San Jose) , Úc , Canada và các nước khác .
HẢY CẢNH TỈNH TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN .
Con người (từ dân đến vua) , khi chết đi , không mang theo được gì sang thế giới bên kia ; họ sẽ bỏ lại tất cả : vợ/chồng , con cháu , tài sản , v.v... Cái mà họ để lại trên trần gian , chính là TIẾNG TỐT hay XẤU , hậu quả của VIỆC LÀM TỐT hay XẤU trong hiện tại .
Các ông/bà phải nhớ câu nói của người xưa : LƯU DANH THIÊN CỔ , LƯU XÚ VẠN NIÊN (tiếng tốt thì lưu ngàn năm , tiếng xấu thì 10 ngàn năm) hay câu :
Trăm năm bia đá thì mòn ,
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ .
Hãy cảnh tỉnh trước khi quá muộn .
Các ông/bà hãy đọc về sự tích Nhà Bè : nói về 1 ng sau khi biết mình quá nhiều tội lỗi , đã bỏ công sức giúp đở để giúp đở ng khác , trong đó có việc xây dựng Nhà Bè :

No comments:

Post a Comment