Monday, December 18, 2017

1/ Có người hỏi Phật "Hạnh phúc 
chân thật là gì ?" , Ngài trả lời : 
"Sống điềm đạm trong mọi thăng
 trầm , thắng bại ,được thua , 
vinh nhục vẫn mỉm cười ."
2/ Giá trị một con người ko ở
 chỗ cái gì y có ở chỗ y làm
 được những điều , mà những 
người có điều kiện giống y ko
 làm được .

No comments:

Post a Comment