Monday, October 30, 2017

VẾT THƯƠNG VẪN CÒN RỈ MÁU ! 
Rất nhiều ng đã ngớ ngẩn khi nói "tại sao CSVN lại dễ dàng hòa giải với Mỹ hơn là với VNCH ? ".
Họ phải biết Mỹ chỉ ồ ạt đưa quân vào VN từ năm 1965 * và tới năm 1972 chỉ còn không quân và hải quân tham chiến , bộ binh chỉ có nhiệm vụ bảo vệ các căn cứ không quân . 
Trong khi đó chiến tranh quốc cộng đã bắt đầu từ năm 1945 giửa người CS và lực lượng quốc gia mà nồng cốt là quân Pháp , những thân binh hay nghĩa binh ** (partisan) VN - tiền thân của QLVNCH , các giáo phái hay đảng phái như Hòa hảo , Cao đài , Quốc dân đảng , Đại việt, v. v...
* Trước đó họ chỉ làm cố vấn ở cấp đại đội hay tiểu đoàn hay chỉ lái may bay khu trục hay ném bom hay trực thăng để yểm trợ các đv VNCH , như trận Ấp Bắc hay Bình Giả hay Đồng Xoài v. V...
** Nghĩa là vì ko thích CS nên họ ủng hộ Pháp bằng cách tham gia hàng ngũ quân đội Pháp nên giải đoạn đầu được gọi là partisan ; họ là tiền thân của QĐ quốc gia VN hay QLVNCH .
nếu MỸ HÒA GIẢI ĐƯỢC Là họ đạt được mục đích cuối cùng của CTVN

Reply12 hrs

Quang Tri Nhân : nếu MỸ HÒA GIẢI ĐƯỢC Là họ đạt được mục đích cuối cùng của CTVN
Le Hoang Anh Tài ui!
Anh nhận định về tính cách chiến tranh giữa Tư bản và Công sản theo tinh thần lãng mạn e có đúng với tinh thần của Mỹ không?
Đã là tư bản thì ai mua bán được, mang đến quyền lợi cho hị thì họ bắt tay.

Ai làm mất hay cản trở đường làm ăn của họ thì họ chận lại, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp nhờ tay kẻ khác.
Làm gì có chuyện Mỹ "thích" hay "không thích".
Mỹ đẩy Pháp ra khỏi Đông Dương vì:
1-- Pháp ăn chận (gọi là) Viện trợ Mỹ khi Mỹ đổ vũ khí, tài chánh vô VN để chặn Cộng Sản. Mỹ muốn trực tiếp "viện trợ" VN, nhưng Pháp muốn qua tay Pháp.
2-- Pháp bất lực trước VN qua sự thất trận ở các chiến trường biên giới Đông Bắc và cuối cùng là trận Điện Biên Phủ (xin xem cuốn "1945-1975 Việt Nam Một Thời Nhiễu Nhương" của cựu đại tá Trần Đức Minh, chỉ huy trưỡng Trường Bộ Binh Thủ Đức cho den 1975.
Đến khi Mỹ bắt tay với thị trường khổng lồ là Hoa Lục thì bỏ rơi Miền Nam Việt Nam cái một.
Năm 1972, Khi Nixon và Kissinger công du bên Hoa Lục, Nixon đã nhắn khéo với Chu Ân Lai rằng, "Mỹ sẳn sàng hợp tác với bất cứ ai trên thế giới MẶC DÙ HÔM NAY LÀ KẺ ĐỐI ĐẦU (ám chỉ Bắc Việt).
Đối với Mỹ KHÔNG CÓ BẠN HAY THÙ mà chỉ có ĐỒNG MINH. Khi không còn là đồng minh nữa thì mạnh ai nấy đi, làm gì có "thích hay không thích" anh Tài ui!


Reply
1
10 hrs
Remove
Hong Quy Ngo Quyen loi nuoc My tren het.

Reply9 hrs
Remove
Tai Tran Vì viết khi nằm trên giường nên hơi TỐI NGHĨA . Tôi đã sửa lại câu đầu tiên thì anh sẽ hiểu ý của tôi : nghĩa là do chiến tranh kéo dài từ 1945 đến 1975 , trừ hòa bình được vài năm sau 1954 nên thù hận giữa hai phe quốc cộng khó hòa giải hơn giửa CSVN và Mỹ , chỉ kéo dài từ 1965 đến 1973 . Trước đó chỉ có cố vấn Mỹ ở cấp tiểu đoàn hay họ chỉ lái máy bay ném bom , trực thăng để yểm trợ QLVNCH . 
Bằng chứng , sau khi hòa bình lập lại ( 1975) , hàng ngàn CCB Mỹ trong đó có John Kerry , McCain , v. V... đến thăm VN và giúp đở xây trường học , bịnh viện , v. V... 
Tôi viết bài này , nhìn dưới quan điểm hay lăng kính của những ng đã từng chiến đấu với nhau , chứ ko qua quan điểm hay lăng kính của các chiến lược gia như Kissinger , v. V... Tóm lại qua lăng kính của một nhà TÂM LÝ HỌC . thích phân tích tâm lý con ng .


Reply8 hrsEdited
Manage

No comments:

Post a Comment