Saturday, October 28, 2017

Phúc thay cho ai ko vướng vào 4 cám dỗ hay 4 bức tường đổ (tứ đổ tường) như cờ bạc , tình dục , rượu chè và ma túy . 
- Người mạnh nhứt thế giới là kẻ chống đở được các cám dỗ .-- Lời Phật . 
Rất nhiều người , có kẻ trẻ hơn tôi (có cả phụ nữ) tại Mỹ vì vướng các thứ trên nên đã thân tàn ma dại (do dùng ma túy hay rượu chè) , ngủ trên xe , nợ nần ngập mặt , gạt gẩm bạn bè (để vay tiền đánh bạc , cho gái) , ko còn giử được uy tín , coi thường lời hứa , đánh mất danh dự , khiến bạn bè , bà con xa lánh , khinh rẻ , v.v...
Riêng tôi , ngay từ nhỏ , đã GHÊ TỞM cờ bạc * vì người mê nó ko còn giử tình anh em , bạn bè . Tôi cũng ko vướng rượu chè và ma túy nhưng trong 1 giai đoạn ngắn trong cuộc đời , tôi từng bị vướng vào gái gú nhưng sau đó (may mắn) thoát được . Tôi nghĩ , trong 1 KIẾP TRƯỚC nào đó , mình đã làm khổ người đàn bà đó nên kiếp này , y tìm mình để báo thù .
Có người , tuy ko vướng vào các thứ trên nhưng do xung đột trong gia đình (cha con hay vợ chồng xung khắc) nên cuộc sống của họ , dù là ở Mỹ , nhưng ko khác ĐỊA NGỤC (họ nói với tôi như vậy) . Tôi rất may mắn là anh em hòa thuận , bạn bè cũng thường thăm hỏi , giúp đở lẫn nhau .
* Hồi nhỏ khi đánh bài "cát-tê" trong dịp tết với bà con , tôi cảm nhận khi đánh bạc , mình chỉ muốn ăn (sát phạt) kẻ khác , dù kẻ đó là ng thân của mình , nên ng ta mới gọi đó là "sát phạt" . Tôi rất xa lạ với các môn khác , kể cả cờ tướng .
Tôi ko rõ bài "cát-tê" bây giờ gọi là gì ?

No comments:

Post a Comment