Monday, September 18, 2017

BV STANFORD Ở BẮC CALI VỚI TẶNG DỮ CỦA TƯ NHÂN TRỊ GIÁ TRÊN 22 TỈ ĐÔ .

- Mình vì mọi người , mọi người vì mình ,

BV NÀY CHỈ LÀ MỘT CHI NHÁNH CỦA MỘT TRONG NHỮNG ĐH DANH GIÁ NHẤT CỦA NƯỚC MỸ "DẨY CHẾT" . TRÊN NGUYÊN TẮC , CHỈ NHẬN CÁC CA KHÓ * , NHƯNG NẾU CÓ BS GIA ĐÌNH GIỚI THIỆU , BẤT CỨ BỊNH NHÂN NÀO CŨNG CÓ THỂ ĐIỀU TRỊ NGOẠI HAY NỘI TRÚ . RẤT NHIỀU BẠN BÈ TÔI LÀ 'KHÁCH HÀNG' CỦA BV NÀY .
KHÓ KHĂN CHO BỊNH NHÂN Ở SAN JOSE VÌ RẤT XA , 25 MILE , 33 PHÚT NẾU KHÔNG KẸT XE . THÔNG THƯỜNG , TRỪ CÁC CA KHÓ , CÁC XE CẤP CỨU SẼ ĐƯA BỊNH NHÂN TỚI HAI BV LỚN NHỨT SAN JOSE LÀ VALLEY MEDICAL CENTER REGIONAL MEDICAL CENTER - MÀ TÔI TỪNG ĐẾN .
* VÌ BV THUỘC TRƯỜNG Y KHOA STANFORD NÊN HỌ DÙNG BV ĐỂ CHO SV THỰC TẬP CŨNG NHƯ NGHIÊN CỨU CÁC CA KHÓ . KHÔNG NHƯ CÁC BV KHÁC  CHỈ  TOÀN BS ĐÃ TỐT NGHIỆP .

PHÒNG CHO NGƯỜI LỚN VÀ TRẺ EM , ẢNH DƯỚI


MÔ HÌNH CỦA BV , ẢNH TRÊN VÀ DƯỚI

BV CHÁNH

BV DÀNH CHO TRẺ EM


No comments:

Post a Comment