Wednesday, August 30, 2017


 "Giáo dục cho nữ giới là điều tương đối mới tại Đông dương , nơi phụ nữ thường được dạy về gia chánh . Những cô gái này học một trung học tại Hà nội . Khi họ rời trường để ăn trưa , mỗi người mang một cặp và vài cô đi xe đạp . 'Đây là cảnh đáng nhìn.' . . . Dịch từ : NAT GEO Sep 1952 . Ảnh   chụp thời Pháp thuộc , 8 năm trước khi "bà vua" Nguyễn Thị Kim TiỀn ra đời ! Ở đâu cũng vậy bộ giáo dục là cổ máy cái : nếu máy cái có nhiều khiếm điểm thì không thể nào sản xuất các máy con tốt .
   H.2 . "Ngoài việc nỗi tiếng về đền đài và lăng tẩm đẹp , TP Huế còn nỗi tiếng nhờ có các cô gái đẹp nhất . "
         H.3 . "Các phụ nữ trẻ dạo chơi trong Thành nội Huế" .
                H.4 . Lăng Minh Mạng hoàn tất năm 1843
H.5 . Bản đồ Huế và phụ cận .
Nguồn : NAT GEO APR 1951 và NOV 1967 .

No comments:

Post a Comment