Sunday, August 27, 2017

TRẺ EM MẪU GIÁO , TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC MỸ THAM GIA CHIẾN DỊCH CỨU SỐNG LOÀI NHÁI (SAVE THE FROGS) 


                               CÁC EM GÂY QUỸ ĐƯỢC 100 ĐÔ 




BÁN QUÀ LƯU NIỆM ĐỂ GÂY QUỸ CHO CHIẾN DỊCH



No comments:

Post a Comment