Tuesday, July 18, 2017

t rằng mấy TĐ quân CSBV đang chờ ở phía trước và phía phải của hướng tiến quân . Theo thông lệ , TĐ chia làm ba mủi : mủi ở giửa gồm 1 đ.đ. , kế đó là đ.đ. chỉ huy , sau đó 1 đ.đ. khác bọc hâu . Một đ.đ. ở cánh trái và 1 đ.đ. khác ở cánh phải . Ông TĐT quá chủ quan nên nói với tôi "hôm nay tụi mình đi picnic ! " . Khi gần tới bờ kinh thứ hai đầy cây cối rậm rập (mọc theo bờ kinh) , TĐ đã bị tấn công chính diện bởi đủ loại súng , đặc biệt là cối 81 ly và sau đó là đại liên 12.8 ly . Khi bị bắn sát rạt với 12,8 ly , tôi biết rằng quân CSBV sẽ chuẩn bị xung phong nên vẫn cố gắng quan sát xung quanh : thật ko sai , quân CS từ phía phải của TĐ xuất hiện hàng hàng lớp lớp lao về phía chúng tôi ; đai đội bên phải vì ko có địa thế ẩn núp để chống trả nên đã chạy về phía bên trái . Thế là đ.đ. chỉ huy ở ngay tuyến đầu . Chúng tôi từ từ rút về bên trái , vượt qua các nương nước ko sâu lắm . Cũng may cho chúng tôi , CS chỉ có quân ở phía trước và bên phải nên chúng tôi còn sinh lộ .
Dựa vào các mương nước , chúng tôi đã chống trả các đợt xung phong ồ ạt : máy bay A-37 và pháo binh đã yểm trợ hết sức . Tôi nhớ , các thương binh CS đã lết vào phòng tuyến và năn nỉ "các ông cho con đi theo" . Tôi nói , lính tao còn lo ko nỗi , huống gì bọn bây .
LikeShow more reactions
Comment

No comments:

Post a Comment